...prezesa SKR Gorzyce Kazimierza Rybarza, prezesa Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych - Andrzeja Krawczyka, wicestarostę Lutyni Dolnej (Republika czeska) - Jana Fismola, sołtysa Czyżowic - Mariana Jureczka, prezes chóru "Moniuszko" - Krystynę Dawid, przedstawiciela PZERiI - Wacława Koczy, dyrektor Gimnazjum - Stefanię Rodak, obecną i byłe dyrektorki WDK Czyżowice: Marię Kmiecik, Magdalenę Paloc i Irenę Stefek, przewodniczącą GKGW Elżbietę Kołek, przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Perspektywa". Wśród zaproszonych gości obecne były także delegacje wszystkich kół gospodyń z terenu gminy oraz z Syryni, Nieboczów, Marklowic, Mszany oraz Rzuchowa.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Gospodyn i ich rodzin, jej część oficjalna odbyła się w WDK Czyżowice. Przewodnicząca KGW i szefowa zespołu "Czyżowianki" Helena Mucha odbierała w imieniu wszystkich pań zasłużone gratulacje. Andrzej Krawczyk wraz z Kazimierzem Rybarzem odznaczyli Marię Jakubczyk najwyższym odznaczeniem jakim jest Orderem Matki Wsi. W dalszej kolejności za szczególne zasługi odznaczone zostały:
Maria Adamczyk, Agnieszka Szurman, Maria Paśmionka, Renata Nielaba, Małgorzata Cichy, Halina Jurczyk, Małgorzata Jeleń, Janina Mojżysz, Dorota Gulec, Janina Kuczera, Elżbieta Gwardian, Aniela Tannenberg, Helena Mrozek, Małgorzata Sabela, Helena Mucha, Adela Kędzierawska i Wiesława Paloc. Uroczystość była także okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek oraz legitymacji Koła. Program artystyczny zapewnił zespół "Tęcza" z Marklowic oraz "Syryniczki".
Okazało sie także, że nasza strona internetowa spotkała sie z wielkim uznaniem ze strony Przewodniczącego Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych - Andrzeja Krawczyka.
- Ta inicjatywa powinna być wzorem dla innych kół, jak korzystać z nowinek technicznych. Jesteście bodaj pierwszym KGW, które prowadzi swojš stronę internetowš. Będę podawał was jako przykład - chwalił Andrzej Krawczyk,
Na zakończenie, przewodnicząca Koła Helena Mucha podziękowała wszystkim gościom za udział, wszystkim członkiniom za organizację spotkania a darczyńcom za uświetnienie uroczystości.
 
Na fotorelację z uroczystości zapraszamy do naszej Galerii. >>Fotorelacja z uroczystości