Dzień wcześniej na grobie patrona złożono wiosenne kwiaty i zapalono znicze. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach. Mszę celebrowali ks. proboszcz Adam Żemła, ks. senior Jerzy Dudek oraz wikariusze były ks. Piotr Szwiec i obecny ks. Łukasz Szromek. W uroczystości towarzyszyły sztandary: górniczy, gminny z 1923r oraz gimnazjalny. We mszy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły. Byli też rodzice, a zwłaszcza Rada Rodziców z przewodniczącą Grażyną Klon. Nie zabrakło siostry ks. Gustawa Klapucha Pani Małgorzaty Klon i przedstawicieli rodziny, a także twórców i budowniczych szkoły.

A że ”Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – W. Szymborska… Wspominano byłych nauczycieli szkoły podstawowej, przyjaciół i dobroczyńców gimnazjum ks. dra Gustawa Klapucha, ks. I.Widerę, ks. H.Bywalca, byłego pracownika Jana Kurasza, prof. Antoniego Motyczkę, Benedykta Tannenberg, Augustyna Stablę, Ewę Weiss – Stebel, Franciszka Kowalskiego, Józefa Cichego i Franciszka Kurasza (ostatni poczet sztandarowy sztandaru z 1923r), Joachima Władarza, Mariana Katrynioka i Bolesława Gorzolnika.

W szkole odbył się konkurs wiedzy o patronie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas gimnazjalnych. Autorką pytań była mgr M.Adamik. Dotyczyły one życiorysu patrona, a także III części książki „Ścieżka na wspólnej drodze” mówiącej o zmaganiach ks. dra Gustawa Klapucha o prawa człowieka w latach 1968 – 1974. Jakże aktualne były zdania z 1969r, że „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest głosem sumienia współczesnej ludzkości” oraz „Przestrzeganie praw człowieka oraz zmaganie się o ich urzeczywistnienie i rozwój jest jednym z podstawowych obowiązków człowieka”. Wiele pytań dotyczyło pontyfikatu i myśli Jana Pawła II.

Uczniowie zdobyli następujące miejsca:

I miejsce - Julia Reś i Maciej Szczyrba z klasy IIb

II miejsce -Wiktoria Faroń i Piotr Kamała z klasy Ib

III miejsce - Katarzyna Machnik i Kamila Jakubczyk IIIa

Pozostali uczestnicy: Sonia Prokopczuk i Maria Bolik z IIIb; Emilia Kałuża i Jakub Kwiatoń z IIa; Agnieszka Łatka i Marta Styrnol z Ia.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz publikacjami książkowymi związanymi z patronem i naszym regionem. Był to ostatni Dzień Patrona Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach. Od 1 września 2017 najprawdopodobniej szkoła przestaje istnieć, pozostaną klasy gimnazjalne w szkole podstawowej. Nauczyciele i pracownicy gimnazjum wierzą, że ich praca wychowawcza i przekazywanie pamięci o wybitnym, otwartym na świat kapłanie, człowieku „Solidarności” i obrońcy praw człowieka nie pójdzie na marne.

 

Stefania Rodak

dyrektor Gimnazjum

im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach

{gallery}2017/relacje/dzien_patrona_gimnazjum/{/gallery}